Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Konkurs na "Najładniejszy Kotylion Niepodległościowy 2021"

Utworzono dnia 13.10.2021
Czcionka:

REGULAMIN KONKURSU ”NAJPIĘKNIEJSZY KOTYLION NIEPODLEGŁOŚCIOWY 2021”

I. CEL KONKURSU

Celem konkursu jest krzewienie postaw patriotycznych i kultywowanie tradycji narodowych wśród dzieci i młodzieży

II.ORGANIZATOR KONKURSU Gminna Biblioteka Publiczna w Purdzie

III. UDZIAŁ W KONKURSIE

1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli z terenu Gminy Purda oraz mieszkańcy gminy

2. Szkołę lub przedszkole do udziału konkursu zgłasza pisemnie dyrektor placówki lub osoba upoważniona przez niego

3. Warunkiem udziału w konkursie jest złożenie deklaracji (wg załączonego wzoru) do dnia 21.10 2021r.poprzez adres e-mail: gbppurda@wbp.olsztyn.pl

4. Zadaniem uczestników jest wykonanie kotylionu zgodnie z zasadami:

- Rozeta z kolorem białym w środku, a czerwonym na zewnątrz .

- Średnica rozety od 4 do 10 cm.

- Kotylion powinien zawierać agrafkę co umożliwia przypięcie np. do ubrania

5. Technika oraz materiały wykonania prac są dowolne

6. Praca na konkurs może być wykonywana pod opieką osoby dorosłej ( pomoc nauczyciela, rodzica lub opiekuna)

7. Do każdego kotylionu powinna być załączona w sposób umożliwiający identyfikację autora pracy- karta informacyjna zawierająca imię i nazwisko oraz nazwę szkoły lub przedszkola.

8. Każdy uczestnik konkursu ma prawo zwrócić się do Organizatora konkursu o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Osoba udzielająca informacji: pod nr tel. 89 512 22 21, lub osobiście pod adresem: GBP Purda 12 w godz. 9.00-17.00

IV. PLAN

- 13.10.2021r – ogłoszenie konkursu

- do 21 października 2021r nabór deklaracji zgłoszeniowych

- do 3 listopada 2021r- wykonanie kotylionów

- do 4 listopada 2021r – dostarczenie kotylionów do Gminnej Biblioteki Publicznej w Purdzie.

- od 4 listopada 2021r do 8 listopada 2021r ocena Komisji Konkursowej

- nie później niż do dnia 11 listopada ogłoszenie wyników konkursu

V. KOMISJA KONKURSOWA

1. Wyboru zwycięzców konkursu dokona Komisja Konkursowa,  według nastepujących kryteriów oceny:

-pomysłowość

-staranność(estetyka) wykonania

-prawidłowe wykorzystanie barw i symboli narodowych

2. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie

VI. NAGRODY

1. Organizator konkursu przewiduje dla laureatów konkursu nagrody rzeczowe za zajęcie I, II, III miejsca oraz za wyróżnienia

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone nie później niż do dnia 11 Listopada 2021r.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator nie zwraca kotylionów przekazanych na konkurs

2. Podpisane zgłoszenie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem Regulaminu konkursu

Zegar

Kalendarium

Październik 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 79

W poprzednim tygodniu: 101

W tym miesiącu: 278

W poprzednim miesiącu: 319

Wszystkich: 7926